Aktualności, ogłoszenia

Zarządzenie Nr 9/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce

z dnia 05 listopada 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce.

 

   Na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)

zarządza się, co następuje:

&1.

  1. Od dnia 09 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej.
  2. Do 29 listopada 2020 r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV – VIII szkoły podstawowej.
  3. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

&2.

  1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 30 minut.
  2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
  3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć edukacyjnych.
  4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

&3.

  1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji  tych zajęć:

        1) zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,
        2) nauczyciel potrafi udokumentować materiały przesłane uczniom,
        3) weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformie Office 365.

&4.

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Strytyńska

Dyrektor Szkoły

 

Jeśli nie wiesz jak zalogować się do dziennika,
kliknij tutaj

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Formularz logowania

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II we Florynce

Florynka 64
33-332 Florynka
tel. (fax) 18 447 16 22

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.