Ceremoniał

 

Ceremoniał
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce.

 

 1. Szczególnym symbolem Szkoły jest Sztandar.
 2. Sztandar jest przechowywany w zamkniętej gablocie, przy tablicy pamiątkowej,
  w ten sposób by awers z wizerunkiem Patrona był widoczny.
 3. Sztandar Szkoły bierze udział w uroczystościach na terenie szkoły:
 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego;
 • Święto Patrona Szkoły;
 • ślubowanie uczniów klas pierwszych;
 • świąt państwowych: Odzyskanie Niepodległości, Konstytucji 3 Maja.
 1. Ponadto Sztandar Szkoły może brać udział w:
 • uroczystościach państwowych organizowanych przez władze samorządowe
  i państwowe;
 • uroczystościach organizowanych przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II;
 • uroczystościach religijnych.
 1. Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska
  w szkole. W jego składzie znajdują się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.
 • skład osobowy pocztu sztandarowego stanowi sztandarowy, uczeń i asysta – dwie uczennice najstarszej klasy w szkole;
 • kandydatury składu pocztu sztandarowego są przedstawiane przez wychowawcę klasy VII na zebraniu Rady Pedagogicznej w czerwcu;
 • kadencja pocztu trwa 1 rok - począwszy od ślubowania, które odbywa się
  w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Tekst ślubowania pocztu sztandarowego:

Sztandarowy klasy VIII:

Z radością przekazuję Wam Sztandar. Noście go z honorem,
dbajcie o dobre imię szkoły”.

Sztandarowy klasy VII:
          
”W obliczu całej społeczności szkolnej, przyrzekam otaczać Sztandar czcią
i
szacunkiem,  wzorowo wypełniać obowiązki ucznia i godnie reprezentować szkołę.
Tak mi dopomóż Bóg”.

Po ślubowaniu sztandarowi klęcząc na prawym kolanie, biorą do prawej ręki dolny róg Sztandaru i całują.

 1. Opiekunem pocztu sztandarowego jest wychowawca najstarszej klasy w szkole, którego zadaniem jest dbanie o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.
 2. Uczniowie stanowiący poczet sztandarowy ubrani są w:

1) sztandarowy: ciemne spodnie, biała koszula;

2) asysta:         ciemne spódnice, białe bluzki;

3) białe rękawiczki;

4) biało – czerwone szarfy obszyte złotymi frędzlami, przepasane w ten sposób, że na prawym ramieniu znajduje się jej środek i biegnie na skos poprzez korpus ciała
i krzyżuje się u dołu lewego boku.

 1. Szkoła posiada hymn, który jest śpiewany w czasie szkolnych uroczystości,
  po wprowadzeniu Sztandaru Szkoły.
 2. Tekst hymnu:
         

Refren: Patronie nasz, my Twoim śladem

Chcemy się piąć, aż po zwycięstwo.

Tyś dla nas jest żywym przykładem,

Ślij z nieba nam błogosławieństwo.

 

 Nie mamy lękać się w życiu niczego,

Kiedy otwarte są drzwi Chrystusowi.

„Bóg i Ojczyzna” – hasłem każdego,

kto krzyżem pierś swą odważnie zdobi.

Refren:          Patronie nasz ....

 

„Niech zstąpi Duch Twój” – zawołałeś z nami,

Więc niech się spełni nam prorocza mowa.

Idziemy razem życia drogami,

Bo pamiętamy te wielkie słowa.

Refren:          Patronie nasz ....

 

Podmuchem wiatru już zamknięta księga,

Zaszkliły światu się wzruszeniem oczy,

Choć pękła życia Twojego wstęga,

To jednak duch Twój dziś z nami kroczy.

Refren:          Patronie nasz ....

 

Hymn śpiewany jest w postawie zasadniczej.

 1. Szkoła posiada własne logo, które jest jej znakiem rozpoznawczym. Należy je  eksponować podczas pielgrzymek Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, na dyplomach, oficjalnych pismach.
 2. Każdego roku szkolnego uczniowie klas pierwszych w październiku składają uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły.

 

Tekst ślubowania:

„Będziemy stawiać sobie wysokie wymagania

I przestrzegać Boże Przykazania.

Staniemy się obrońcami życia,

Siewcami nadziei i budowniczymi pokoju.

Będziemy apostołami wiary w szkole,

Zło dobrem zwyciężymy.

A naszego Patrona o wstawiennictwo u Boga prosimy.

Tak mi dopomóż Bóg”.

 

 1. Za przygotowanie uroczystości ślubowania uczniów klas I odpowiedzialny jest wychowawca klasy I.
 2. Każdego roku szkolnego Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce przy pożegnaniu sztandaru przyrzekają:

Rota ślubowania Absolwentów:

My, Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce przyrzekamy:

Swoje życie opierać na nauce Wielkiego Polaka – Naszego Patrona – Jana Pawła II,
by z godnością nosić zaszczytne miano wychowanka naszej Szkoły.

                                                                                                                            Przyrzekamy

Szanować poglądy i przekonania innych ludzi, by umacniać wiarę i nadzieję, która daje radość życia.

                                                                                                                            Przyrzekamy

Przeciwstawiać się wszelkim przejawom agresji i przemocy, by budować cywilizację
miłości i pokoju.

                                                                                                                            Przyrzekamy

Dbać o swój rozwój duchowy i intelektualny, wymagać od siebie, nawet gdyby inni od nas nie wymagali, by dążyć do dumnych celów i zamiarów.

                                                                                                                            Przyrzekamy

Zdobytą wiedzę, umiejętności i sprawności jak najlepiej wykorzystać w dalszym życiu, by uczciwie służyć całemu duchowemu dziedzictwu, któremu na imię Polska.

                                                                                                                            Przyrzekamy

 

„Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać”.  

Tak nam dopomóż Bóg.

 1. Codzienna modlitwa rozpoczynająca zajęcia prowadzona przez nauczycieli
  i wychowawców w klasie.
 2. Msza Święta 16 dnia miesiąca w dniu wyboru (16.X.1978) Patrona Szkoły na Papieża .
 3. 18 Maja – Święto Szkoły, Dzień Patrona. W tym dniu cała Szkoła uczestniczy we Mszy Świętej w intencji o wstawiennictwo Ojca Świętego Jana Pawła II, a następnie
  w uroczystej okolicznościowej akademii i zajęciach z wychowawcą.

  

Ceremoniał Szkolny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II we Florynce został uchwalony Uchwałą Nr 26/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2017 roku.

Jeśli nie wiesz jak zalogować się do dziennika,
kliknij tutaj

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Formularz logowania

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II we Florynce

Florynka 64
33-332 Florynka
tel. (fax) 18 447 16 22

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.